Το πρόγραμμα «Υποστήριξη του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης του COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων» χρηματοδοτείται από την Ελβετική Πρεσβεία (Swiss Development Cooperation SDC) μέσω των Γιατρών του Κόσμου Ελβετίας και υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας.

Το παρόν φυλλάδιο βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •