Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:00 π.μ.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021.06 - A Step Forward - 01