Οι ΓτΚ εφαρμόζουν την αποστολή της φροντίδας και προστασίας και σε όσους την πραγματοποιούν – τους υπαλλήλους μας.

Οι ΓτΚ δεσμεύονται να προάγουν την ασφάλεια και την ευεξία σας και να σας προσφέρουν ένα περιβάλλον σεβασμού στο οποίο θα εργαστείτε παραγωγικά.

Οι ΓτΚ εκτιμούν την διαφορετικότητα των υπαλλήλων τους και αναγνωρίζουν ότι η δουλειά μας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της πραγματικής συνεργασίας ατόμων από πολλούς πολιτισμούς με μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων και προοπτικών. Προς στήριξη αυτής της βασικής αξίας, οι ΓτΚ διατηρούν και επιβάλλουν πολιτικές για την προώθηση σχέσεων που σέβονται την αξιοπρέπεια, την διαφορετικότητα και την αξία κάθε ατόμου.

Οι πολιτικές των ΓτΚ διατηρούνται σύμφωνα με τις αρχές του εθνικού δικαίου και τους κώδικες συμπεριφοράς και δεοντολογίας και επιβεβαιώνουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας των ανδρών, των γυναικών και των κοριτσιών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε άτομο χωρίς διάκριση βάσει της φυλής, της φυλετικής θρησκείας, του χρώματος, εθνικής καταγωγής, της οικογενειακής κατάστασης, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας, της επαγγελματικής εμπειρίας ή της αναπηρίας.

Η ανώτερη διοίκηση των ΓτΚ αναγνωρίζει τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους να συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία τους ή τις εισηγήσεις τους με τους προϊστάμενους τους χωρίς φόβο για αντίποινα.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2019 MdM - Εγχειρίδιο Ασφάλειας και Προστασίας-1