Από την έναρξη των επειγόντων μέτρων της πανδημίας του νέου Κορωνοϊού, οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας συνεργάζονται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παράλληλα σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις σε συντονισμό με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα τοπικά γραφεία των οργανισμών του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους απόκρισης στον COVID19 για την προστασία του γενικού πληθυσμού.

Στο ίδιο πλαίσιο οι Γιατροί του Κόσμου και ο ΕΟΔΥ, στις 15 Απριλίου 2020, συνυπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας  για από κοινού δράσεις πεδίου σχετικά με τον  Covid-19.

Οι Γιατροί του Κόσμου υλοποίησαν τις ακόλουθες δράσεις για τον μετριασμό των κινδύνων υγείας των ευάλωτων και απομονωμένων ατόμων κατά τη διάρκεια του lockdown:

Ανέπτυξαν και εφάρμοσαν Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους των προγραμμάτων τους, στις στεγαστικές δομές, στις παρεμβάσεις στο δρόμο  και στη λειτουργία των ιατρείων (πολυκλινικών) στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Λέσβο, την Χάλκη και την Φολέγανδρο.

Παράλληλα, οι Γιατροί του Κόσμου σταμάτησαν προσωρινά να συνεργάζονται στο πεδίο με τους εθελοντές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι εθελοντές που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρίες.

Το προσωπικό εργάστηκε εκ περιτροπής κατά την ισχύ των περιοριστικών μέτρων, ενώ στους χώρους εργασίας και παροχής υπηρεσιών αποφεύγεται αυστηρά ο συνωστισμός  προσωπικού και εξυπηρετούμενων. Για την αποτελεσματική προστασία όλων, η οργάνωση μερίμνησε και συνεχίζει ώστε όλος ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός να καλύπτει τις ανάγκες προφύλαξης του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και η παροχή αντισηπτικών και σχετικού υλικού προς τους εξυπηρετούμενους να είναι συνεχής. Οι δομές και οι χώροι εργασίας των Γιατρών του Κόσμου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε καθημερινή βάση.

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγουν τον κίνδυνο έκθεσης στον Covid19 και κάνουν συχνούς ελέγχους σε ιατρείο αναφοράς υπό την επίβλεψη επαγγελματιών του ΕΟΔΥ.

Οι κύριες δραστηριότητες των Γιατρών του Κόσμου σχετικά με τον Covid19 είναι οι ακόλουθες:

1) Προστασία και φροντίδα του άστεγου πληθυσμού σε Αθήνα και Πειραιά μέσω της ανάπτυξης ομάδων μείωσης της βλάβης και παρέμβασης στο δρόμο (streetwork),

2) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατρική Φροντίδα και κάλυψη υλικών αναγκών με τη διεξαγωγή επισκέψεων σε φτωχά και αποκλεισμένα νοικοκυριά ηλικιωμένων σε Αττική και Θεσσαλονίκη,

3) Ενδυνάμωση των κοινοτήτων Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα με την κοινοτική συμμετοχή στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση υγείας και με ενέργειες άσκησης πίεσης για την άμεση λήψη μέτρων υγιεινής και προστασίας προς την Κεντρική Διοίκηση,

4) Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρόληψης και ελέγχου λοίμωξης (IPC) σχετικά με τον  Covid19 σε ευάλωτες περιπτώσεις στον πληθυσμό των αιτούντων άσυλο στο νησί της Λέσβου,

5) Διατήρηση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τον απομονωμένο εθνικό πληθυσμό με γεωγραφικά εμπόδια στις υπηρεσίες σε απομακρυσμένα νησιά της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου.

6) Ιατρικός έλεγχος και παρακολούθηση ταξιδιωτών σε καραντίνα / απομόνωση σε  ξενοδοχεία της Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ,

7) Συστηματοποίηση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Booking-Clinic» σε συνεργασία με την Action-Aid Hellas,

8) Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος «Διαδικτυακή Συντροφιά» για την υποστήριξη για την εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία και την ευεξία μοναχικών ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω υπηρεσιών γηριατρικής και συχνών ομαδικών συναντήσεων από απόσταση.

9) Ενίσχυση της λειτουργίας του νέου Κέντρου Άστεγων στο Δήμο Αθηναίων. Οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν δωρεάν την τεχνογνωσία τους σε ειδικά θέματα λειτουργίας από το υφιστάμενο υπνωτήριο αστέγων, τον απαραίτητο εξοπλισμό (κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα για την κλινική κ.λπ.) και εθελοντικό δυναμικό καλύπτοντας προσωρινά σε καθημερινή βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για την εύρυθμη λειτουργία του υπνωτηρίου και του ιατρείου

10) Αδιάλειπτη λειτουργία παθολογικού και παιδιατρικού ιατρείου στα Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των χρονίως πασχόντων και των παιδιών με δυνατότητα εμβολιαστικής κάλυψης

11) Συνέχιση Λειτουργίας των στεγαστικών δομών προσαρμοσμένη στις αυξημένες ανάγκες των μέτρων δημόσια υγείας

12) Συνέχιση παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης προσαρμοσμένη προσωρινά σε λειτουργία από απόσταση

13) Αναστολή λειτουργίας δραστηριοτήτων του Κέντρου «Πειραιώς 33» το οποίο περιλαμβάνει ομαδικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •