ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της από 19.02.2020 με ΑΠ: 53 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ενός (1) Ψυχολόγου στον καταυλισμό προσφύγων στο Καρά Τεπέ Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Σε συνέχεια της από 19.02.2020 με ΑΠ: 53 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ενός (1) Ψυχολόγου στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν σε κατάρτιση του ακόλουθου τελικού πίνακα κατάταξης.

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 19.02.2020 με ΑΠ: 53 Πρόσκληση και μετά από την 09.03.20 με ΑΠ: 65 Εισήγηση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης(επισυναπτόμενο αρχείο):

Στον Πίνακα Κατάταξης για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου. Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα : www.mdmgreece.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •