Σε συνέχεια της από 19.12.2018 με ΑΠ:505 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτικού Προσωπικού για τις Ξενοδοχειακές Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πλαίσιο του έργου “Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece-PEDIA” και σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία, προβαίνουν στην δημοσίευση του τελικού πίνακα κατάταξης για την θέση νοσηλευτή στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Επισυνάπτεται ο πίνακας.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •