Σε συνέχεια της από 05.04.2019 με ΑΠ: 125 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “Providing Education & Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece – PEDIA” και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του ακόλουθου τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις των Νοσηλευτών.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 05.04.2019 με ΑΠ: 125 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μετά από την από 06.05.2019 εισήγηση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ),  η οποία είχε συσταθεί με την από 14.09.2018 με ΑΠ: 387 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης επιλεχθέντων, για τις θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •