Σε συνέχεια της από της από 04.01.2019 με ΑΠ: 05 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Καρά Τεπέ της Λέσβου.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 04.01.2019 με ΑΠ: 05 Πρόσκληση, και μετά από τις α) από 15.01.2019 με ΑΠ: 25 εισήγηση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), η οποία είχε συσταθεί με την από 27.12.2018 με ΑΠ: 507 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης επιλεχθέντων, για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •