Σε συνέχεια της από 06/09/2013 απόφασης ΔΣ και βάση των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση 49 του ΕΠΑΝΑΝ 2007-2013 και ΑΠ 206136/ΟΙΚ.6.1473/14.03.2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία δημοσιεύουν τους τελικούς πίνακες επιλογής έμμεσα ωφελουμένων, βάση της 6ης παράτασης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με βάση τα στοιχεία μοριοδότησης που αναγράφονται στην διαμορφώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης ως ακολούθως:

A/A ΔΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΜΟΡΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΒ331280 1310 Επιλεχθής

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες έχουν καταχωρηθεί και παρουσιάζονται με βάση τον τελικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Δημοσίευση σε pdf από ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •