Σε συνέχεια της από 02.08.2019 με ΑΠ: 271 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του ακόλουθου πίνακα κατάταξης για στις θέσεις των δύο νοσηλευτών στη Σκάλα Συκαμινέας της Λέσβου.

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 02.08.2019 με ΑΠ: 271 Πρόσκληση, και μετά την από 30.08.2019 με ΑΠ: 276 εισήγηση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), καταρτίστηκε ο ακόλουθος πίνακας κατάταξης.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •