Οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν σταθερά στο πλευρό των πιο ευάλωτων ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Η θεματική των Ηνωμένων Εθνών για τη φετινή Διεθνή Ημέρα για τα Ηλικιωμένα Άτομα είναι αφιερωμένη στην Ανθεκτικότητα των Ηλικιωμένων Γυναικών σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο.

Αδιαμφισβήτητα η πανδημία Covid19 έχει επιδεινώσει σημαντικά τις υφιστάμενες ανισότητες. Εντός της τελευταίας τριετίας οι κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές, υγειονομικές και κλιματικές επιπτώσεις στη ζωή των ηλικιωμένων έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδίως όμως των ηλικιωμένων γυναικών που αποτελούν την πλειονότητα των ηλικιωμένων παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένες ψυχοκοινωνικές ανάγκες και μεγαλύτερο κίνδυνο απομόνωσης, ασθένειας και φτώχειας.

Εντός της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου που διανύουμε, τα ηλικιωμένα άτομα είναι έκθετα στον κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας και συνεπώς περιορισμού των δαπανών που αφορά την πρόληψη και την καλή πρόγνωση της υγείας τους.

Οι Γιατροί του Κόσμου από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής ύφεσης μέχρι και σήμερα υλοποιούν καινοτόμες δράσεις για τη Φροντίδα και την προώθηση της Ευεξίας και της Ψυχικής Υγείας των ηλικιωμένων ατόμων.
Με την αρωγή του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και στη συνέχεια με τη σημαντική υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά συνεχίζουν να υλοποιούν το πρόγραμμα Ουσιαστική Παρέμβαση για τα Ηλικιωμένα Άτομα 60+.


Επείγουσα Παρέμβαση για Ευάλωτα Άτομα 60+

Η ουσιαστική παρέμβαση για άτομα Τρίτης Ηλικίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες δράσεων: την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας με επισκέψεις πόρτα – πόρτα, και την εξ αποστάσεως συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και στο πρόγραμμα της Διαδικτυακής Συντροφιάς. Η ομάδα των ΓτΚ πραγματοποιούσε καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι για δωρεάν φαρμακευτική βοήθεια των ηλικιωμένων μέσω της εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών σε συνεργασία και σε συνέχεια κατάλληλης παραπομπής από τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, ενώ διατηρείται σε κάθε περίπτωση και εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους ωφελούμενους.

Οι επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των Γιατρών του Κόσμου ήταν καθημερινά διαθέσιμοι για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη με συστηματική χρήση των νέων μέσων τηλεπικοινωνίας, πάνω στα οποία είχε προηγηθεί σχετική εκπαίδευση στους ωφελούμενους, κατά το προηγούμενο έτος.

Η Διαδικτυακή Συντροφιά αποτελεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας, το οποίο έχει στόχο έχει να ελαττώσει όσο περισσότερο γίνεται το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνει μεγάλο μέρος της ηλικιωμένης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Για αυτόν τον λόγο, μοναδικό κριτήριο για την ένταξη κάποιου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η μοναχικότητα και όχι η οικονομική κατάσταση.

Μέσα από την εφαρμογή της Διαδικτυακής Συντροφιάς, μία ομάδα ηλικιωμένων παρακολουθούσε καθόλη τη διάρκεια του 2021 σε εβδομαδιαία βάση, παρουσιάσεις για τη διατήρηση της υγείας τους, πως να κάνουν ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις στον χώρο τους, και συμμετείχαν σε συζητήσεις για θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία. Εκτός από την ομαδική συνομιλία μέσω βίντεο, ο κάθε ηλικιωμένος μπορεί να πραγματοποιήσει ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής με το γιατρό και τον ψυχολόγο. Η εφαρμογή εκτός των άλλων, παρέχει και τη δυνατότητα ακρόασης ηχογραφημένων βιβλίων.
Κατά την διάρκεια των τριών ετών του προγράμματος:
 • >1.000 ηλικιωμένοι επωφελήθηκαν των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ιατρικής περίθαλψης,
 • 1.550 κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Καλύφθηκαν τα κόστη για >1.500 φαρμακευτικές συνταγές
 • Παραδόθηκαν >3.000 φαρμακευτικά σκευάσματα.
Μέσα από την Διαδικτυακή Συντροφιά: 
 • >1.000 ιατρικές συνεδρίες,
 • >800 διαδικτυακές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • 100 συνεδρίες φυσικής άσκησης με επαγγελματία φυσικοθεραπευτή

 

thi-canada-logo

Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται από την Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

FB - A Step Forward - 03