ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Από τη διαχείριση κρίσεων στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις»

3 & 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στο πλαίσιο της πρόσφατης κρίσης υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη αλλά και της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, οι ανάγκες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης έχουν αναδειχτεί σε κορυφαίο ζήτημα. Οι κίνδυνοι ψυχο-κοινωνικής  φύσεως που αντιμετωπίζει ο εγχώριος και ο μετακινούμενος πληθυσμός, εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών στις οποίες εκτίθεται, εντείνονται, ενώ η αντιμετώπισή τους συνιστά πρόκληση για το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα καθώς και τις συνέπειες που η οικονομική κρίση επέφερε στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας γενικότερα. Πρόσφατες καταστροφές εθνικών διαστάσεων, όπως οι φωτιές στο Μάτι το περσινό καλοκαίρι προστίθενται στο παραπάνω τοπίο και αναδεικνύουν μια νέα πολυπλοκότητα αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ψυχικής υγείας των πολιτών.

Η Κοινωνία των Πολιτών συνεργάζεται και συνεργεί προκειμένου να βρεθούν λύσεις, τρόποι και εργαλεία, τα οποία θα οδηγούν και θα εξασφαλίζουν την ευημερία της κοινότητας, μέσα και μέθοδοι τα οποία θα είναι γνωστά και προσβάσιμα τόσο στο επίπεδο της δημόσιας και τοπικής (αυτό)διοίκησης αλλά και στους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι αποτέλεσαν την πρώτη γραμμή ανταπόκρισης και υποστήριξης όταν οι βάρκες των προσφύγων και των μεταναστών έφταναν κατά εκατοντάδες στα νησιά αλλά και όταν το Μάτι, η Ραφήνα, ο Μαραθώνας και η N. Μάκρη σαρώθηκαν από την πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου 2018.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά των οδηγιών της Inter-Agency Standing Committee (IASC) από το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ/Συν-ειρμός ΑμΚΕΚοιν. Αλληλεγγύης, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς οι οδηγίες γίνονται ευκολότερα προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα. Έτσι, με την υποστήριξη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, η υπο-ομάδα εργασίας Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και η ομάδα αναφοράς (Reference Group) του Inter-Agency Standing Committee (RG IASC) συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, διεθνές συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα ανάμεσα στις 3-6 Ιουνίου 2019. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 3 & 4 Ιουνίου 2019 στο αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ Άλκης Αργυριάδης (Πανεπιστημίου 30) ενώ θα ακολουθήσουν, στις 5 και 6 του μήνα, δύο ημέρες εκπαίδευσης στις οδηγίες της IASC  για ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα με τις οδηγίες της IASC, αντικείμενο του συνεδρίου αποτελούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στον χώρο της ψυχικής υγείας για την προαγωγή της κοινοτικής ψυχιατρικής και την αντιμετώπιση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ζητήματα που αφορούν τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση σχετικών πολιτικών θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στα πλαίσιοδιαφορετικών θεματικών τραπεζιών, με την συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών ομιλητών. Ένα στρογγυλό τραπέζι αφιερωμένο στην πρόσφατη καταστροφή στο Μάτι θα επιχειρήσει να καλύψει το φάσμα ανάμεσα στην διαχείριση κρίσεων, τα συστήματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης, την συμμετοχή της κοινότητας στις υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και την συνεργασία και το συντονισμό των φορέων σε καταστάσεις κρίσεων.

Εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες:

https://www.openmindsproject.gr/index.php/events/international-conference-on-mental-health.html

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

digital banner