Η πρωτόγνωρη εμπειρία που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του Covid19 τους τελευταίους μήνες, δημιούργησε νέες προκλήσεις για την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιαίτερα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Οι Γιατροί του Κόσμου, από την αρχή της πανδημίας, συνέχισαν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φαρμακευτική κάλυψη, να βγαίνουν στο δρόμο προσεγγίζοντας και βοηθώντας τους πλέον ευάλωτους των αστικών κέντρων, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν δράση βοήθειας κατ’ οίκον για ηλικιωμένα άτομα με χρόνιες παθήσεις, καλύπτοντας τις φαρμακευτικές ανάγκες τους.

Οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται από τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου, καταδεικνύουν με την μαρτυρία τους τον αντίκτυπο των πολιτικών για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid19.

Οι μαρτυρίες αυτές, μαζί με την ανάδειξη πρακτικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα συμπεριληφθούν στη σχετική έρευνα των Γιατρών του Κόσμου η οποία εντάσσεται στο έργο “Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλουςτο οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου και εταίρους τo GIVMED και το The Press Project (TPP).

Από την έναρξη του προγράμματος τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, έχει αναλυθεί το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στη δωρεά φαρμάκων από φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των συναφών διατάξεων της ευρύτερης φαρμακευτικής νομοθεσίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση των κανονισμών λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων ανά την επικράτεια και η ομαδοποίηση των κοινών γνωρισμάτων τους, ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια ο τρόπος που εφαρμόζεται ο θεσμός των κοινωνικών φαρμακείων στην Ελλάδα.

H πανδημία του COVID -19 προκάλεσε ένα παγκόσμιο σοκ. Αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, την έλλειψη συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα σε χώρες που αντί να αλληλοϋποστηριχθούν μπροστά στον κίνδυνο, επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για την «πρωτιά στην σωτηρία» αλλά και την αδυναμία των συστημάτων δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο, να διαχειριστούν μια τέτοιας έκτασης επιδημία. Οι ακριβοπληρωμένες ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρίες και κλινικές από την άλλη, που άνθησαν σε βάρος των συστημάτων αυτών κατά κανόνα, έλαμψαν δια τα απουσίας τους. Για άλλη μια φορά, το κερδοσκοπικό μοντέλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατέδειξε την ανεπάρκειά του αναφορικά με την αντιμετώπιση των αναγκών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας.

Τα δημόσια κονδύλια για την έρευνα πρέπει να δίνονται ακολουθώντας ισχυρές δεσμεύσεις, όρους και πλήρη διαφάνεια και όχι να αποτελούν «λευκές επιταγές» προς τις φαρμακευτικές εταιρίες. Προς τον σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε τις νέες πρωτοβουλίες για την κατάργηση των μονοπωλίων και των ευρεσιτεχνιών που πάρθηκαν στο πλαίσιο του COVID-19 και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την πρόσβαση στο φάρμακο για όλους και για την επικράτηση ενός συστήματος παγκόσμιας υγειονομικής κάλυψης.

“Αντιμέτωποι με μια παγκόσμια πανδημία δε χρειαζόμαστε περαιτέρω εμπόδια στην επιστημονική πρόοδο, όπως είναι η μη καταγραφή των κλινικών μελετών. Οι εθνικές αρχές έχουν το καθήκον και την ηθική υποχρέωση να εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες για καταγραφή και κοινοποίηση των χορηγών, των πρωτοκόλλων και των αποτελεσμάτων κλινικών ερευνών της δικαιοδοσίας τους.”

Jaume Vidal (Senior Policy Advisor at European Projects at Health Action International)

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •