Αγαπητοί Αρχηγοί Κρατών και Εθνικές Αντιπροσωπείες,

 

Ως ανθρωπιστική ιατρική οργάνωση που αγωνίζεται για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία για όλους, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουν στο συνέδριο της COP επειδή η κλιματική κρίση συνιστά μία  κρίση υγείας. Επιπλέον, είναι μια κρίση υγείας που επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει δυσανάλογα τις ομάδες του πληθυσμού που είναι φτωχές και συχνά περιθωριοποιημένες.

Πρόσφατα γεγονότα όπως οι μαζικές πλημμύρες στο Νότιο Σουδάν ή η μεγάλη ξηρασία στη Μαδαγασκάρη κατέδειξαν για άλλη μια φορά ότι συχνά εκείνοι που έχουν συνεισφέρει λιγότερο υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της.

Κατά συνέπεια, η δίκαιη προστασία της ανθρώπινης υγείας σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή των δραστηριοτήτων μας. Το δικαίωμα στην υγεία πρέπει να είναι καθολικό. Τα σημερινά σχέδια δράσης και οι δεσμεύσεις δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς αυτή την αρχή. Για να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού πρέπει να ενσωματώσουμε την προοπτική της Δημόσιας Υγείας σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις, προωθώντας ενεργά τη δημιουργία ανθεκτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Μόνο με την ανανέωση των στρατηγικών περιορισμού και της προσαρμογής θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη διαρκή παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Οι πλούσιες χώρες δεν πρέπει μόνο να μειώσουν το δικό τους οικολογικό αποτύπωμα, αλλά και να μοιραστούν τους πόρους τους με τις λιγότερο προνομιούχες χώρες. Με αυτό το τρόπο, θα είμαστε συγχρόνως σε θέση να καταπολεμήσουμε τη κλιματική κρίση και να βελτιώσουμε άμεσα την υγεία των ανθρώπων. Συνεπώς οι δράσεις με υγειονομικά και κοινωνικά οφέλη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

Πρέπει να δράσουμε τώρα για να προστατεύσουμε το καθολικό δικαίωμα στην υγεία και να σταματήσουμε τη σημερινή υγειονομική κρίση.

 

Με τις θερμότερες ευχές μας,

 

Διεθνές Δίκτυο Γιατρών του Κόσμου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COP26