Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν με τον Ιατρό – Γυναικολόγο της οργάνωσης, κο Γιώργο Παπαδομανωλάκη, στις εργασίες του Forum του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη –  European Parliamentary Forum on Population & Development (EPF).

Η Ομάδα εργασίας δημιούργησε τον παρακάτω Χάρτη Αντισύλληψης για το 2018 (Contraception Atlas 2018):

“Access to contraception should be a key concern of governments in empowering citizens to plan their families and lives. Yet every country analysed by the 2018 Contraception Atlas needs to do more to improve access. The findings show that for many European countries, ensuring that people have choice over their reproductive lives is not a priority. Now in its second edition, the Atlas tracks government policies on access to contraceptive methods, family planning counseling and the provision of online information on contraception in 46 European states”

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Χάρτη Αντισύλληψης: https://www.contraceptioninfo.eu/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •