Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων Ειδικότητας Καθαριστή

Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάλυψη μίας (1) θέσης Καθαριστή στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων, στην περιοχή της Αθήνας

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Προγραμμάτων

Οι Γιατροί του Κόσμου ζητούν να προσλάβουν για τη στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έναν/ μια συντονιστή προγραμμάτων. Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, διαθέσιμη άμεσα.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •