Ένα παιδί που μετράει τα όρια

Περιστατικό σπαστικής παράλυσης που παρακολουθείται από την παιδίατρο Ekaterina Shtukkert, του Παιδιατρικού ιατρείου στο Πολυϊατρείου Αθήνας. Η ιστορία του πρόσφυγα περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Newsletter | 2021.06

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο με τις δράσεις μας.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •