Πρόσκληση για θέση Νοσηλευτή στο Ιατρείο Φολεγάνδρου in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή στο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου Σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα χρόνο με δυνατότητα περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για το έργο A Step forward in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές) στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρου έργου για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στη Λέσβο in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου- Λέσβος   Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ματαίωση επιλογής προσωπικού για το Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό Ματαίωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίων στο Πλαίσιο της από 09.12.2020 με ΑΠ: 330 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης Ιατρικών Αναλωσίμων in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

Προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για το έργο με τίτλο: «PHC,SRH and PSS actions in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Πολυιατρείου Θεσσαλονίκης in Τελευταία Νέα

Οι επισκέψεις στο Πολυιατρείο Θεσσαλονικής, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid19, πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού. Για ραντεβού καλέστε περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη Νοσηλευτή στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •