Πρόσκληση Κοπής Πίτας | Πάτρα 2014

Οι Γιατροί του Κόσμου σας προσκαλούν στην κοπή πίτας, στην αίθουσα των Παλαιών Δημοτικών Λουτρών (Γούναρη 18) τη Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014, στις 12.00. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί για μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε με πολλές δυσκολίες και  για τις ευχές, τις σκέψεις και προτάσεις μας για τη νέα χρονιά που ξεκινάει.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κοπή Πίτας | Θεσσαλονίκη 2014

Οι Γιατροί του Κόσμου σας προσκαλούν στην ετήσια κοπή πίτας, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305 – 307), την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014, στις 19:00.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση | Έναρξη Κέντρου Υποδοχής

Οι Γιατροί του Κόσμου σας καλούν την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 (Σαπφούς 12, Αθήνα) στην επίσημη παρουσίαση του έργου «Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων».

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της 02/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και αναλώσιμα παρεμβάσεων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ –

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους διαγωνιζόμενους με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, όπως παραστούν στην αποσφράγιση των περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 02/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών ανα

 Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ αριθμόν 02/2013 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 3: Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Παρεμβάσεων» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθην

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίασή του στις  26.11.13 κατά τη περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού της 01/2013 Διακήρυξης

 Σας γνωρίζουμε  ότι το Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία στην συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2013, αφού έλαβε γνώση τα εξής:1. Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος & εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007).2. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών κι υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •