Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 05/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων»

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 05/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πίνακες Κατάταξης και Επιλογής Ιατρού και Νοσηλευτή

Στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου, 29 Απριλίου 2014

Οι Γιατροί του Κόσμου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σας καλούν σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την παρουσίαση της Εθνικής Αναφοράς για τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα, η οποίαεκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της ανοχής στη διαφορετικότητα και πρόληψης της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα «Enough! / Αρκετά!».

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών της 03/2014 Διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και παρά-φαρμακευτικών προϊόντων»

Σύμφωνα με το από 201Α/27/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου και δει θέμα 1ο ‘Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρίνιση επί της 03/2014 Διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και παρά-φαρμακευτικών προϊόντων»

 Σύμφωνα με το από 127/19/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου και δει θέμα 2ο ‘Διευκρινίσεις επί των τευχών περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τεύχος Δημοπράτησης 03/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Παρά-φαρμακευτικών Προϊόντων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση | Κοινωνικές Δομές

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΛΙΜΑΚΑ σας προσκαλούν σε Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 στις 9:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Αντώνης Τρίτσης (Ακαδημίας 50).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •