Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για Εκστρατείες Εύρεσης Πόρων

Αθήνα, 29.12.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 213   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Τριών Ψηφιακών Εκστρατειών Εύρεσης Πόρων» συνολικού περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για το έργο A Step forward

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές) στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρου έργου για περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •