Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή στο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                         για (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή στο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης  Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για Λογοτυπημένο Ιματισμό in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Λογοτυπημένου Ιματισμού» συνολικού προϋπολογισμού έως περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οικονομική προσφορά προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Ιατρικό Εξοπλισμό» συνολικού προϋπολογισμού έως περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οικονομική Προσφορά Ιατρικών Αναλωσίμων in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιπτώσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά από την προτεινόμενη «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις» in Τελευταία Νέα

Επιπτώσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά από την προτεινόμενη «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT OFFICER) in Διαγωνισμοί & Προσκλήσεις, Θέσεις Εργασίας

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιεί,αναζητά για συνεργασία περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας από τους Γιατρούς του κόσμου εν μέσω της κρίσης Covid 19 με την υποστήριξη της Alpha Bank in Νέα Ανακοινώσεις

Οι Γιατροί του Κόσμου, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων λόγω της πανδημίας Covid 19 , έχουν ξεκινήσει μία περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •