Πρόταση των ΓτΚ Ελλάδας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID19 στη Μόρια Λέσβου

Πρόταση των ΓτΚ Ελλάδας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID19 στη Μόρια Λέσβου

 • Ημερομηνία: 09/09/2020
 • Μέγεθος Αρχείου: 1,274kb
 • Μέγεθος Αρχείου: 1,362kb

Υγειονομικό σχέδιο ετοιμότητας και απόκρισης για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID19 σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης βασιζόμενο στην περίπτωση της περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα – Η εμπειρία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

Ενημερωτικό σημείωμα για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα – Η εμπειρία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

 • Ημερομηνία: 10/09/2018
 • Μέγεθος Αρχείου: 1,365kb
 • Μέγεθος Αρχείου: 1,352kb

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης από τα τέλη του 2009, εξαιτίας χρόνιων δημοσιονομικών υπερβάσεων και διαρθρωτικών περισσότερα

Επιδημιολογική καταγραφή των ασθενών και εξυπηρετούμενων από την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου

Επιδημιολογική καταγραφή των ασθενών και εξυπηρετούμενων από την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου

 • Ημερομηνία: 06/07/2016
 • Μέγεθος Αρχείου: 2,418kb

Επιδημιολογική καταγραφή των ασθενών και εξυπηρετούμενων, από την κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, της πρώτης υποδοχής στο κέντρο φιλοξενίας περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2016

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2016

 • Ημερομηνία: 13/04/2016
 • Μέγεθος Αρχείου: 5,342kb

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε περισσότερα

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

 • Ημερομηνία: 16/03/2016
 • Μέγεθος Αρχείου: 6,276kb
 • Μέγεθος Αρχείου: 5,658kb

Το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος για άλλη μια χρονιά, στάθηκαν υπερασπιστές των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι περισσότερα

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες. Εμπόδια στην πρόσβαση σε περίθαλψη για παιδιά και εγκύους στην Ευρώπη.

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες. Εμπόδια στην πρόσβαση σε περίθαλψη για παιδιά και εγκύους στην Ευρώπη.

 • Ημερομηνία: 19/05/2015
 • Μέγεθος Αρχείου: 1,267kb

Η ετήσια έκθεση του Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου - Médecins Du Monde για τις ανισότητες στην Υγεία στην Ευρώπη, με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες όπως οι έγκυες και τα παιδιά. Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 23.341 ασθενών των Γιατρών του Κόσμου σε 11 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Αναφορά Δράσης 2014 | Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Αναφορά Δράσης 2014 | Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

 • Ημερομηνία: 02/04/2015
 • Μέγεθος Αρχείου: 2,524kb
 • Μέγεθος Αρχείου: 2,514kb

Απολογισμός και περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2014 και παράθεση των καταγεγραμμένων στοιχείων που αφορούν στις ωφελούμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.