Ετήσια Αναφορά Δράσης | 2022

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να υπηρετούν τις καταστατικές τους αρχές δουλεύοντας μαζί με τις ευάλωτες κοινότητες, οραματιζόμενοι την κοινωνική αλλαγή.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ετήσια Αναφορά Δράσης | 2021

Οι ΓτΚ συνεχίζουν να υπηρετούν τις καταστατικές τους αρχές, οραματιζόμενοι την κοινωνική αλλαγή.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Λέσβος | Factsheet 2022

Ενημερωτική Αναφορά των ΓτΚ για τη δράση του στη Λέσβο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναφορά Δράσης 2020

Οι ΓτΚ παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες τους στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης του COVID-19.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •