Ενημερωτικό σημείωμα για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα – Η εμπειρία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας in Αναφορές - Εκθέσεις, Ενημερωτικό Υλικό, Έρευνες

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης από τα τέλη του 2009, εξαιτίας χρόνιων δημοσιονομικών υπερβάσεων και διαρθρωτικών περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •