Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, ξεκινούν ένα νέο πρόγραμμα για να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των προσφύγων που φιλοξενούνται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και για να ενισχύσουν τις δεξιότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται καθημερινά με τις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα “Capacity building to raise awareness on sexual and reproductive health (SRH)” στοχεύει να υποστηρίξει τόσο των μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό όσο και τους επαγγελματίες που του προσφέρουν υπηρεσίες, παρέχοντας τους στοχευμένα σεμινάρια  από ειδικούς επαγγελματίες (γιατρούς και νοσηλευτές) στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (π.χ. σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.α). Η εκπαίδευση θα είναι εστιασμένη σε εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες του μεταναστευτικού πληθυσμού που διαβιούν σε δύο είδη δομών φιλοξενίας: αφενός μεν σε γυναίκες και οικογένειες που φιλοξενούνται σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, αφετέρου δε σε ανήλικους που στεγάζονται σε  ξενοδοχεία προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο στόχος του προγράμματος είναι μέσω της εκπαίδευσης να ενισχυθούν οι δεξιότητες τουλάχιστον 80 επαγγελματιών και 280 ωφελούμενων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα ως ενισχυτικός παράγοντας στην ευαισθητοποίηση του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες (Φεβρουάριος ως Ιούλιος 2019) και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •