Στην Αθήνα, σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς, αριθμ. 10, συνήλθε σε συνεδρίαση ΔΣ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •