Στην Αθήνα, σήμερα στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 μ.μ, στα γραφεία του σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς αριθμ. 12, συνήλθε σε συνεδρίαση ΔΣ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •