Οι υγειονομικές ανισότητες στην Ευρώπη σήμερα
Έκθεση Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Γιατρών του Κόσμου 2021

Η πανδημία Covid19 αποκάλυψε την ευθραυστότητα και την ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, εξέθεσε τα σημαντικά κενά στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους μέσω των συστημάτων δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η σημασία της Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό μέσω του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και μέσω του άρθρου 16 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το οποίο αναφέρει: “κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, καλής ποιότητας προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη”. Παρόλα αυτά, περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και δεν απολαμβάνει πλήρη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του ενώ πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι δαπανούν τουλάχιστον το 10% του οικογενειακού τους προϋπολογισμού για να πληρώσουν για υγειονομική περίθαλψη.

Η Έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Υγεία αποτελεί μία μελέτη των Γιατρών του Κόσμου, επάνω στους αποκλεισμένους ανθρώπους από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη. Η Έκθεση περιέχει δεδομένα και μαρτυρίες που έχουν συλλεγεί από τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ του Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Ουσιαστικά, αποτελεί την συνέχεια του έργου που επιτελέστηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Ευαλωτότητας στην Υγεία και της Έκθεσης των Γιατρών του Κόσμου το 2019 και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το University College London (UCL).

Παρουσιάζοντας τα ποσοτικά δεδομένα, για τους αποκλεισμένους ανθρώπους από τη δημόσια υγεία, παράλληλα με τις προσωπικές τους μαρτυρίες, η Έκθεση των Γιατρών του Κόσμου σκιαγραφεί την κοινωνική και οικονομική κατάσταση εκείνων που μένουν εκτός των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν και τις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες και συγκυρίες.

Η έκθεση διατυπώνει τέσσερις (4) γενικές συστάσεις για επείγουσα δράση σε διάφορα επίπεδα πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Συλλογή ακριβέστερων δεδομένων σχετικά με το ποιοι παραμένουν αποκλεισμένοι από την υγειονομική περίθαλψη: Να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία παρακολούθησης της δημόσιας υγείας παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό
  2. Κατάργηση των νομικών εμποδίων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: Να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη δεν υπονομεύεται
  3. Η ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι πιο ευάλωτοι δεν θα αποκλεισθούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τον Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων το επόμενο έτος.
  4. Δημιουργία πιο υγιεινών συνθηκών διαβίωσης και μείωση της αστεγίας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην κακή υγεία

Η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, Χαρά Τζιουβάρα, σημείωσε «Φιλοδοξούμε η έκθεση να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Συγχρόνως, εμπεριέχει την απαραίτητη προοπτική για την δημιουργία συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας και για την διαμόρφωση πολιτικών που εξασφαλίζουν το Δικαίωμα στην Υγεία για Όλους».

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Γιατρών του Κόσμου για τις υγειονομικές ανισότητες στην Ευρώπη, εδώ: https://mdmgreece.gr/ekthesi-diethnous-paratiritiriou-2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021ObservatoryReport_final-1.00_00_04_13.Still002