Η  υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο Covid-19 αναδεικνύει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σήμερα την αναγκαιότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στις πανδημίες συνειδητοποιούμε πως είμαστε όλοι –ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης και κοινωνικής τάξης – ίσοι απέναντι στην ασθένεια.   Ίση θα πρέπει να είναι και η μεταχείριση μας από το εθνικό σύστημα υγείας για το δημόσιο καλό.

Η συρρίκνωση, ωστόσο, του προϋπολογισμού του ΕΣΥ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,  δεν έχει ευνοήσει την απρόσκοπτη  πρόσβαση όλων στη φροντίδα υγείας.

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας), η GIVMED και το the Press Project (TPP), ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020 την υλοποίηση του έργου “Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους”  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Active citizens fund. Σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει για την πρόσβαση του συνόλου των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων (π.χ. ηλικιωμένων, προσφύγων, ανέργων, χρόνιων και ψυχιατρικών ασθενών) σε ποιοτικές δωρεάν υπηρεσίες υγείας και σε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.   Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την ανάδειξη των πρακτικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  την αξιολόγηση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου και την διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα επιδιωχθεί με την ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

Συλλογή μαρτυριών ασθενών για τη δυσκολία πρόσβασης σε ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις και εκπόνηση έρευνας

Μελέτη του νομικού πλαισίου και ποιοτική έρευνα για δωρεά φαρμάκων – κοινωνικά φαρμακεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ερευνητική δημοσιογραφία – Εποπτεία του παρόντος συστήματος υγείας-φαρμάκου

Πρόταση εξορθολογισμού της εθνικής πολιτικής με βάση την επεξεργασία μαρτυριών, μελέτης, έρευνας

Συνηγορία με ενημερωτική καμπάνια, υπέρ των ευάλωτων πολιτών, ενίσχυση της φωνής τους – διάχυση στα ΜΜΕ

Η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου, της GIVMED και του TPP μέσω των προγραμματισμένων δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη των προβλημάτων πρόσβασης στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, του νομικού πλαισίου που τα διέπει και τις δράσεις συνηγορίας αναμένεται να υποστηρίξει το καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία.

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now

GR
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

GR