μορια

Στις 20 Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Τουρκίας, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών (hot spot) της Μόριας στη Λέσβο μετατράπηκε, μέσα σε 24 ώρες, από ένα ανοικτό Camp σε ένα κλειστό Κέντρο Κράτησης.

Το κλείσιμο των συνόρων σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό όλων των Προσφύγων –Μεταναστών που κατέφθαναν εφεξής στη Λέσβο, αποτέλεσαν τις συνθήκες μίας απότομης προσαρμογής, όλων των εμπλεκομένων πλευρών, στο νέο μοντέλο διαχείρισης των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, συνεπεία των πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ’ επέκταση στο νέο καθεστώς λειτουργίας του Κέντρου της Μόριας.

Ενόψει αυτών ορισμένες Οργανώσεις, είτε αποσύρθηκαν πλήρως από το Κέντρο, είτε μείωσαν αισθητά, τόσο τις υπηρεσίες/δραστηριότητές τους όσο και το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας επέλεξαν να παραμείνουν και να συνεχίσουν τη δράση τους εντός του Κέντρου της Μόριας, με σκοπό αφενός την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας στους φιλοξενούμενους αλλοδαπούς αφετέρου τη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.

Εκπληρώνοντας αυτό τους το ρόλο οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας αποφάσισαν τη δημοσιοποίηση τακτικών αναλυτικών αναφορών σχετικά με την κατάσταση του Κέντρου  Υποδοχής & Ταυτοποίησης της Μόριας  με σκοπό την πληρέστερη δυνατή επισήμανση των σημαντικότερων προκλήσεων που επικρατούν στο πεδίο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •