Ενόψει Επικαιροποίησης – Εκκαθάρισης του μητρώου μελών του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη που παραμένουν ανενεργά για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών, όπως επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν μέλη του Σωματείου, τακτοποιώντας τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και γνωστοποιώντας οιαδήποτε τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πρόκειται να λάβει χώρα την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ στην οδό Μονής Πετράκη 10, Αθήνα και ώρα 10:30πμ.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων, τα εν λόγω μέλη πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •