Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο Πολυιατρείο των ΓτΚ (Πειραιώς 33, 10553, Αθήνα) και ώρα 10:30 πμ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 07 Απριλίου 2019 στο Πολυιατρείο των ΓτΚ (Πειραιώς 33, 10553, Αθήνα), ώρα 10:30 πμ

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αναπροσαρμογή Ποσού Ετήσιας Συνδρομής
5. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών.
7. Διεξαγωγή εκλογών.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σαπφούς 12 – 10553, Αθήνα, είτε με φαξ στο 210-3213850, είτε ηλεκτρονικά με email στο: director@mdmgreece.gr και εφόσον το επιθυμούν να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να διευθετηθούν ανήμερα των εκλογών). Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Επισυνάπτεται έντυπο για αίτηση υποψηφιότητας  Διοικητικού Συμβουλίου/Εξελεγκτικής Επιτροπής

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •