Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα,  κατ΄εφαρμογήν της  υπ΄ αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 6756 – ΦΕΚ B 430 – 05.02.2022 Υπουργικής Απόφασης

την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:00 π.μ.

Το θέμα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

  1. Επικαιροποίηση του μητρώου μελών, διαγραφή ανενεργών και οικονομικά μη τακτοποιημένων μελών έως και το έτος 2020.

Η Γ.Σ θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής «Zoom», θα μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι της οργάνωσης στο YouTube https://www.youtube.com/user/MDMGreece20Year .

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. (μέσω Zoom)  έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, συνεπώς όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν στις συνδρομές έως το έτος 2021 μέχρι και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου  2022 .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ενημερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από email, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να μας δώσουν  την Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις ανωτέρω διαδικασίες, που θα γίνουν με ψηφιακό τρόπο. Τρόποι επικοινωνίας:

Α) webmaster@mdmgreece.gr στέλνοντας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο, ή

Β) 210-3213150 (Καραγιώργου Κατερίνα)

 

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα κάνουν χρήση κάθε πρόσφορου μέσου με βάση τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε μέλος στη βάση δεδομένων της Οργάνωσης, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη για τη διαδικασία συμμετοχής τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται : αποστολή μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Η παρούσα αναρτάται σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στα Πολυιατρεία της Οργάνωσης ανά την Ελλάδα, στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης στο διαδίκτυο  (https://mdmgreece.gr/), στις σελίδες της Οργάνωσης στα κοινωνικά δίκτυα (https://www.facebook.com/mdmgreece.gr/ και https://www.instagram.com/mdm_greece), ενώ απόσπασμα αυτής θα δημοσιευθεί και στην ευρείας κυκλοφορίας καθημερινή εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

των

Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021.06 - A Step Forward - 01