Απολογισμός και περιγραφή των δράσεων  που υλοποιήθηκαν το 2014 και παράθεση των καταγεγραμμένων στοιχείων που  αφορούν στις ωφελούμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •