Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα Crossing Countries, Crossing Communities (4C), για την ενημέρωση και εξάλειψη του HIV, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων & της ιογενούς ηπατίτιδας

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

• Ελληνικά

• Αγγλικά

• Γαλλικά

• Φαρσί

• Αραβικά

 

Το πρόγραμμα Crossing Countries, Crossing Communities (4C) ενισχύει την πρόσβαση σε Κοινοτικές υπηρεσίες υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στον κίνδυνο έκθεσης σε λοιμώδη νοσήματα. Ειδικότερα ως βέλτιστη πρακτική το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες στην κοινότητα για την εξάλειψη του HIV, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων & της ιογενούς ηπατίτιδας μεταξύ των μεταναστών, των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες, των διαφυλικών ατόμων & των εργαζομένων στο σεξ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύμπραξη με τους Γιατρούς του Κόσμου – Ολλανδίας (DotW NL), την Θετική Φωνή – Ελλάδα, Ρrojecte dels NOMS – Hispanosida – Ισπανία, υπό το συντονισμό του Aidsfonds – Soa Aids Nederland.

4C_Logos-horizontal_1920

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2023.05 - 4C-1