26 Ιουνίου

Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

Οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν σταθεροί στη προσέγγισή τους και βρίσκονται δίπλα σε όλα τα θύματα κάθε πολέμου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού κατά των ναρκωτικών.  Η διαρκής παρουσία μας στο δρόμο επί μία εικοσαετία, καταδεικνύει την αμέριστη στήριξη μας σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, τους οποίους προσεγγίζουμε σε χώρους δύσκολα προσβάσιμους από άλλες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «Μείωσης Βλάβης» ερχόμαστε σε επαφή με χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, παρέχοντας σχετικό υγειονομικό υλικό για την ασφαλέστερη χρήση και την αποφυγή διασποράς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ενώ η γιατρός και η νοσηλεύτρια της ομάδας αντιμετωπίζουν επί τόπου τα διαχειρίσιμα περιστατικά.   Παράλληλα -μέσω των επαγγελματιών του προγράμματος, του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού- διευκολύνεται η διασύνδεσή τους με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ενώ επιχειρείται η κινητοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών με σκοπό την ένταξη τους σε προγράμματα θεραπείας/απεξάρτησης.

Αναπόσπαστο σκέλος της πολιτικής Μείωσης Βλάβης αποτελούν και οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης που παρότι για περισσότερο από δύο δεκαετίες λειτουργούν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατα θεσπίστηκαν και στην χώρα μας, κίνηση την οποία χαιρετίζουμε ως Οργάνωση ευελπιστώντας σε περισσότερα αντίστοιχα μέτρα και ολοκληρωμένες πολιτικές  για τη πρόληψη, την αντιμετώπιση και την επανένταξη των χρηστών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Streets (1 of 1)