Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για Εκστρατείες Εύρεσης Πόρων

Αθήνα, 29.12.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 213   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Τριών Ψηφιακών Εκστρατειών Εύρεσης Πόρων» συνολικού περισσότερα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •