Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στο Πλαίσιο της από 01.11.2019 με ΑΠ: 373 Εκ Νέου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και την από 14.11.2019 με ΑΠ: 390 Παράτασης ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, για την Επιλογή Προσωπικού ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στο Πλαίσιο της από 01.11.2019 με ΑΠ: 373 Εκ Νέου Πρόσκλησης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράταση υποβολής αιτήσεων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις Ιατρού, Παιδιάτρου και Ψυχιάτρου στη δομή του κοινωνικού πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη

Με την παρούσα ανακοίνωση δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις ιατρού Παιδιάτρου και Ψυχιάτρου περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δωρεάν Φροντίδα Υγείας: Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της bwin στoυς Φούρνους Κορσεών και τη Θύμαινα.

Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της bwin στoυς Φούρνους Κορσεών και τη Θύμαινα, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους Οι Γιατροί περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •