ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων) περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Ανθρωπίνου Δυναμικού για την κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις Διερμηνέων Αραβικών και Φαρσί

Σήμερα, Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •