ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων» συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων) Προμήθεια περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρωτόκολλο Παραλαβής της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου επί των Προσκλήσεων/Αιτήσεων Συμμετοχής για την υποβολή Προσφορών με Α.Π.: 1381/14.06.2017 και 1382/14.06.2017 αναφορικά με την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων και Ιατρικού Εξοπλισμού

Σήμερα Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:30 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου, βάσει της με περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κοινή Δήλωση ΜΚΟ για τα σημαντικά κενά στην υποδοχή προσφύγων στα νησιά και την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα

Οι Γιατροί του Κόσμου μαζί με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις εξέφρασαν έντονες ανησυχίες και προβληματισμό για τον ορατό κίνδυνο επιδείνωσης των περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •