Οι Γιατροί του Κόσμου εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης ή σεξουαλικής βίας στους προσφυγικούς καταυλισμούς

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν την εκπαίδευση του προσωπικoύ τoυς σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης και σεξουαλικής περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοίνωση για Επικαιροποίηση – Εκκαθάριση του μητρώου μελών

Ενόψει Επικαιροποίησης – Εκκαθάρισης του μητρώου μελών του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη που παραμένουν ανενεργά για διάστημα περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •