ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ενδυματολογικού Εξοπλισμού (Visibility Kit)»

Συνολικού προϋπολογισμού 6.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Προμήθεια χρηματοδοτούμενη στο 100% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας(ISFB)/ Επείγοντα μέτρα 2015, της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια σε Παιδικά Καρότσια»

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας(ISFB)/ Επείγοντα μέτρα 2015, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλαίσιο του έργου «Επείγουσα βοήθεια για την περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •