Εκ Νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια Ψυγείων/καταψυκτών και Θερμοψυκτών Νερού»

Εκ Νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια Ψυγείων/καταψυκτών και Θερμοψυκτών Νερού», συνολικού προϋπολογισμού 2.100,00 € με περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκ Νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού»

Εκ Νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4.100,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 13/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής

Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της 14/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Φαρμακευτικών σκευασμάτων και Παρα- Φαρμακευτικών Προϊόντων”

Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •