Απόφαση κατακύρωσης του Τμήματος 1: «Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων» του Πρόχειρου Διαγωνισμού 11/2015 σε Τμήματα για την «Ιατρικών Αναλωσίμων και ειδών για τον Ιό Έμπολα»

Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

test

test test            

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •