Ανακοίνωση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών επί των Πρόχειρων Διαγωνισμών 13/2015 και 14/2015

Η παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τους κάτωθι Πρόχειρους Διαγωνισμούς : – Τεύχος Δημοπράτησης 13/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου Δ.Σ. 23ης Ιουλίου 2015 με Θέμα :”Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών”

Θέμα 1ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ. 17ης Ιουλίου 2015 με θέμα: Απόφαση κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού 12/2015 σε Τμήματα για την “Προμήθεια Υπνόσακων, Λευκών Ειδών και Κλινοσκεπασμάτων”

Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Έκτακτου ΔΣ της 29ης Ιουνίου με θέμα :”Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. επί του Τμήματος 1: Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων του 11/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα”.

Θέμα 3ο : Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών επί του Τμήματος 1: «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων» της 11/2015 περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 14/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Παρά-φαρμακευτικών Προϊόντων»

στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •