Ολοκλήρωση ψυχο-εκπαιδευτικών συνεδριών στις γυναίκες του Κέντρου Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου, στο πλαίσιο του προγράμματος S.O.A.M

Η ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης των γυναικών του Κέντρου Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο έκλεισε σήμερα τον κύκλο της. Στην αποχαιρετιστήρια συνεδρία περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών έκτακτου Δ.Σ. της 18ης Ιουνίου 2015 με Θέμα : Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ, επί της 12/2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για την “Προμήθεια Υπνόσακων, Λευκών Ειδών και Κλινοσκεπασμάτων”

Το ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινιστικό σημείωμα επί της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου συνολικού προϋπολογισμού 3.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε συνέχεια της με Αριθμ. Πρωτ. 429/16.06.2015 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορθή Επανάληψη_1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4.100,00 € με ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μαθήματα ελληνικών στις μητέρες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο του προγράμματος S.O.A.M

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών στις μητέρες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου στο περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια «Προμήθεια Ψυγείων/καταψυκτών και Θερμοψυκτών Νερού», συνολικού προϋπολογισμού 2.100,00€ με ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια «Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4.100,00 € με ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου του 2015: Δημοσίευση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών

Το Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •