Πίνακας Κατάταξης και Επιλογής Ιατρού

Στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου του 2015

Απόφαση έγκρισης και Αποδοχής του Ορθού Υπολογισμού των τιμών της Προσφοράς του Αναδόχου για το Έργο: Τμήμα 1 : «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού» του Πρόχειρου Διαγωνισμού 08/2014 «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Newsletter#30

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Ιατρού-Νοσηλευτή

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία ενδιαφέρονται για τη κάλυψη μιας (1) θέσης ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και μιας (1) θέσης νοσηλευτή/τριας για οχτάωρη και πενθήμερη απασχόληση με έδρα ιατρείο της οργάνωσης σε νησιωτική περιοχή.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •