ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσφράγιση Προσφορών Διαγωνισμού 08/2014 «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης»

Προς κάθε ενδιαφερόμενο, Σας γνωρίζουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών του Διαγωνισμού 08/2014 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού και Υπόδησης» και αριθμ. πρωτ. 473/17.07.2014 περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

11/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Report

           

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TV Spot 2

           

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Shaid

           

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nabi

           

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TV Spot 1

           

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •