Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη προσωπικού στη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, με την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Φαρμακοποιού

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της περισσότερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοίνωση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός ΟΠΣ 374115). 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δελτίο Τύπου αναφορικά με τον απεργό πείνας Σακκά Κώστα

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου επισκέφτηκε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά προκειμένου να συναντήσουν τον κρατούμενο απεργό πείνας κ. Σακκά, στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους αποστολής.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έναρξη Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης  με τη συνέχιση λειτουργίας ή τη δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών για την εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών καταπολέμησης της φτώχειας σε πανελλαδικό επίπεδο.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και των Ιωαννίνων

Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πιστοί στην ιδέα πως η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, υλοποιούν το πρότυπο πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλους» με τη συνολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το Πέμπτο Ανοιχτό Πολυιατρείο των ΓτΚ στην πόλη της Πάτρας.

Το Ανοιχτό Πολυιατρείο Πάτρας λειτουργεί στη συλλογιστική των υπόλοιπων Ανοιχτών Πολυιατρείων των ΓτΚ στην Αθήνα (1990), τη Θεσσαλονίκη (2001), τα Χανιά (2007) και το Πέραμα (2009), με πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όλων όσοι έχουν περιορισμένη ή και μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην  προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι) και στην υποστήριξη των τοπικών δομών υγείας.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •